Dr. RNDr. Petr BEZDIČKA

výzkumný a vývojový pracovník - RTG
tel: 266 17 20 96
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


výzkum | životopis | publikace | osobní stránky
Hlavní náplní mé práce je vývoj a aplikace měřicích postupů výše uvedených metod tak, aby mí kolegové v Ústavu a dalších kooperujících pracovišť dostávali pokud možno spolehlivé a správné výsledky analýz svých vzorků.
Mimo to se snažím vyvíjet i postupy přípravy vzorků, které jsou nezbytné ke správné kvantitativní fázové analýze pomocí práškové rentgenové difrakce.
Dále se snažím zavádět do naší každodenní praxe postupy, které umožňují analýzu fázového složení minerálních směsí, především jílových minerálů.
Toto vše slouží i při práci na mém nejoblíbenějším tématu, v němž se uplatňuje především prášková rentgenová mikrodifrakce, a to v materiálové mikroanalýze uměleckých děl. Zde se podílím na práci naší laboratoře ALMA, společného pracoviště ÚACH AVČR, v.v.i. a AVU v Praze.
Více o práškové rentgenové difrakci a mikrodifrakci jako metodě je také na stránkách Laboratoře práškové rentgenové difrakce